EL | EN | BG

ECORESET - Τεχνικές Ανάκτησης & Διαχωρισμού Α.Ε.

Επενδυτικο Προγραμμα

Την 29η Δεκεμβρίου 2009 η τότε υπό σύσταση «Τεχνικές Ανάκτησης και Διαχωρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» υπέβαλε αίτημα υπαγωγής Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004. Το επενδυτικό σχέδιο αφορούσε στην ίδρυση μονάδας ανακύκλωσης καλωδίων καθώς και γραμμής επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων και διάθεση αυτών προς ενεργειακή αξιοποίηση, στη ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Το ως άνω αίτημα ενεκρίθη με εγκρινόμενο κόστος επενδυτικού σχεδίου ανερχόμενο σε 2.969.591,52€ και το ύψος ενίσχυσης να προσδιορίζεται σε 1.039.357€ ήτοι 35% του εγκρινόμενου κόστους. Το επενδυτικό σχέδιο περιελάμβανε κυρίως τεχνικά έργα και προμήθεια εξοπλισμού σε ποσοστό που άγγιζε σχεδόν το 99% του προϋπολογισμού του.

Περαιτέρω, η «Τεχνικές Ανάκτησης και Διαχωρισμού Ανώνυμη Εταιρεία», στις 7/5/2013 υπέβαλε αίτημα υπαγωγής στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η πρόταση της έτυχε έγκρισης με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Στην πρόταση της εταιρείας περιλαμβάνονται έργα ύψους περίπου 300.000€, από τα οποία ποσοστό 98% αφορούν σε προμήθεια εξοπλισμού, και με την ανωτέρω απόφαση εγκρίνεται επιχορήγησή τους σε ποσοστό 50%.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 19300

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1: Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 19300

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 2: Θέση Αγιος Γεώργιος, Ασπρόπυργος 19300

ΤΗΛ: 210 5584373

FAX: 210 5584231

E-mail: contact@ecoreset.gr