EL | EN | BG

ECORESET - Recovery & Separation Techniques S.A.

ЛИНКОВЕ

Международен офис за рециклиране (BIR)
Секторният орган на рециклиращата индустрия

Рециклиране на уреди
Колективна система за алтернативно управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

CAR4CARE
Програма за рециклиране на автомобили със социален принос.

Алтернативно управление на опаковки и други продукти (Министерство на околната среда, енергетиката и климатичните промени)
Законодателна рамка за алтернативно управление на опаковки и други продукти

Гръцки институт по хигиена и безопасност на работното място (ΕΛΙΝΥΑΕ)
Гръцки институт по здравеопазване и безопасност на работното място

Гръцки институт за развитие на медта (ΕΙΑΧ)
Гръцки институт за развитие на медта

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ - ОФИСИ – СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 1: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 2: Локация Аг. Георгиос, Аспропиргос, П.К. 19300

ТЕЛ: +30 210 5584373

FAX: +30 210 5584231

E-mail: contact@ecoreset.gr