EL | EN | BG

ECORESET - Recovery & Separation Techniques S.A.

Получаване на материали

В този раздел се определят процедурите за получаване на материали, които се спазват стриктно от компанията при получаването на всеки материал в съоръженията й с цел рециклиране и преработка.

ПРИЕМАНЕ В ECORESET

 1. Камионът с товара, които трябва да бъде предаден, се претегля на кантар на тегловата мостова инсталация на ECORESET с изключен двигател и след като от него слязат всички пътници.
 2. Водачът на превозното средство предава товара на персонала на ECORESET:
 3. Експедиционния лист на товара (Внимание изисква се издаването на експедиционен лист, а не фактура - експедиционен лист)
 4. Разрешителното за регистрация на превозното средство (първият път, когато превозното средство извършва доставка в ECORESET).
 5. Имайте предвид, че превозното средство трябва да бъде или за обществено ползване, или да принадлежи на фирмата, която е издала експедиционния лист за товара.
 6. В експедиционния лист ще трябва да бъде вписано с цифри и думи  приблизителното тегло на товара и следната бележка: "финализиране на количеството на теглилката на получателя".
 7. В експедиционния лист на продавача до ECORESET ще трябва да има подробно описание на стоките, които ще бъдат предадени, като напривер медни кабели или алуминиево-оловни кабели и т.н.
 8. Камионът получава указанияза точното място, на което  трябва да паркира и изчаква на това място упълномощения получател на ECORESET.
 9. За времето на очакване шофьорът на камиона и евентуално всеки придружител на товара не трябва да напускат превозното средство. Слизането и ненужните маршрути в двора са строго забранени от съображения за безопасност.
 10. Упълномощеният получател на ECORESET посочва мястото за стоварване на товара, както и подходящия начин за стигане до него (пътека, необходими маневри и т.н.).
 11. Камионът се насочва към мястото за стоварване на товара. За придвижването му както преди, така и след стоварването на товара важи приложимия лимит на максималната скорост от 10 км / ч. Изключение е портата за радиоактивност, която се намира непосредствено преди или веднага след кантара. При движение на превозното средство на това място, е забранено скоростта да надвишава 5 км / ч.
 12. Стоварването на товара се извършва единствено пред упълномощения получател при строго спазване на неговите инструкции.
 13. След приключване на получаването на товара, превозното средство се претегля отново на мостовия кантар и полученото нетно тегло е и приемливото тегло на доставката. Персоналът на мосотвия кантар предава на водача копие от протокола за претегляне.
 14. Резултатите от подбора и преработката се известяват скоро от счетоводния отдел на ECORESET, заедно със съобщението за издаване на съответната фактура за продажба.

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ - ОФИСИ – СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 1: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 2: Локация Аг. Георгиос, Аспропиргос, П.К. 19300

ТЕЛ: +30 210 5584373

FAX: +30 210 5584231

E-mail: contact@ecoreset.gr