EL | EN | BG

ECORESET - Recovery & Separation Techniques S.A.

Политика на нулева толерантност

Ecoreset декларира решението си да допринася по всякакъв начин за опазване на общественото имущество и особено на тази част от него, която съставлява инфраструктурата на държавата. Компанията желае да запази отличната си репутация и да гарантира безопасността на своя персонал.

Като част от своята работа, тя е приела, със стриктно прилагане, Политика на нулева толерантност срещу всеки опит за движение през компанията на материали, произтичащи от неправилно използване на обществената или частна инфраструктура и собственост. Ecoreset уведомява, че има намерение да информира незабавно Гръцката Полиция за всеки получен материал, който смята че вероятно е със съмнителен произход.

Ecoreset работи само с фирми и търговци, чиято основна дейност е търговията със скрап и не купува материали за рециклиране от частни лица (с изключение на разумен процент от материали, произтичащи от ремонти на домове или от професионални занимания).

Компанията е в постоянна връзка с компетентните Органи и Институции и в тясно сътрудничество с Предприятията за кумунални услуги, с цел получаване на незабавна информация за всякакви събития и технически спецификации относно търсения материал.

Въз основа на получената информация, предоставя непрекъснато актуална информация на своите партньори в цялата страна за това на какво трябва да обръщат внимание, с цел превръщане на произтичащите от злоупотреба материали в материали без търговска стойност.

02/12/2013

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ - ОФИСИ – СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 1: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 2: Локация Аг. Георгиос, Аспропиргос, П.К. 19300

ТЕЛ: +30 210 5584373

FAX: +30 210 5584231

E-mail: contact@ecoreset.gr