EL | EN | BG

ECORESET - Recovery & Separation Techniques S.A.

Обработка на малки дезактивирани електрически уреди

Ecoreset е изпълнител на ВИАНАТТ АИТД, която обработва малки електрически уреди, които вече са дезактивирани от ВИАНАТТ - компания, специализирана в обработката на ОЕЕО и в търговията с отпадъци от рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

дезактивирани електрически уреди

дезактивирани електрически уреди

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ - ОФИСИ – СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 1: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 2: Локация Аг. Георгиос, Аспропиргос, П.К. 19300

ТЕЛ: +30 210 5584373

FAX: +30 210 5584231

E-mail: contact@ecoreset.gr