EL | EN | BG

ECORESET - Recovery & Separation Techniques S.A.

Обработка на излезли от употреба кабели

Ecoreset обработва всякакъв вид кабели, които са стигнали до края на полезния си живот и са излезли от употреба с цел възстановяване на вторични суровини.

кабели

кабели

кабели

кабели

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ - ОФИСИ – СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 1: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 2: Локация Аг. Георгиос, Аспропиргос, П.К. 19300

ТЕЛ: +30 210 5584373

FAX: +30 210 5584231

E-mail: contact@ecoreset.gr