EL | EN | BG

ECORESET - Recovery & Separation Techniques S.A.

Медни изрезки

Медни нелегирани изрезки със съдържание на мед 97%-99%, качество Clove, cocoa или Cobra по ISRI.

Медни изрезки

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ - ОФИСИ – СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 1: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 2: Локация Аг. Георгиос, Аспропиргос, П.К. 19300

ТЕЛ: +30 210 5584373

FAX: +30 210 5584231

E-mail: contact@ecoreset.gr