EL | EN | BG

ECORESET - Recovery & Separation Techniques S.A.

ПАРТНЬОРСТВА

Основната цел на компанията Ecoreset е пълно спазване на законодателството в областта на управлението на отпадъците, като в същото време тя се стреми да допринася за постигането на националните цели за рециклиране - оползотворяване на отпадъците. Ecoreset си сътрудничи с:

Колективната система за алтернативно управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване "РЕЦИКЛИРАНЕ НА УРЕДИ А.Д."

Компанията РЕЦИКЛИРАНЕ НА УРЕДИ е отговорен орган за организацията и функционирането на Колективната система за алтернативно управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) в Гърция. РЕЦИКЛИРАНЕ НА УРЕДИ има за основна цел постигането на Националните цели за рециклиране - експлоатация, така както са определени от Европейското и Гръцко законодателство, и извършването на ефективен контрол на разходите за алтернативно Управление на ОЕЕО. Ecoreset е подизпълнител на компанията ВИАНАТТ АИТД в обработката на дезактивирани малки електрически уреди и има сключен договор с РЕЦИКЛИРАНЕ НА УРЕДИ. ВИАНАТТ е специализирана в обработката на ОЕЕО и в търговията на отпадъци от рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ - ОФИСИ – СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 1: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 2: Локация Аг. Георгиос, Аспропиргос, П.К. 19300

ТЕЛ: +30 210 5584373

FAX: +30 210 5584231

E-mail: contact@ecoreset.gr