EL | EN | BG

ECORESET - Recovery & Separation Techniques S.A.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Баланс на компанията за 2019 г.:

Баланс на компанията за 2018 г.:

Баланс на компанията за 2017 г.:

Баланс на компанията за 2016 г.:

Баланс на компанията за 2015 г.:

Баланс на компанията за 2014 г.:

на компанията за 2013 г.:

Баланс на компанията за 2012 г.:

Изтеглете Αdobe Acrobat Reader

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ - ОФИСИ – СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 1: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 2: Локация Аг. Георгиос, Аспропиргос, П.К. 19300

ТЕЛ: +30 210 5584373

FAX: +30 210 5584231

E-mail: contact@ecoreset.gr