EL | EN | BG

ECORESET - Recovery & Separation Techniques S.A.

Профил

Компанията "ТЕХНИКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И СЕПАРАЦИЯ ΑКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО" с търговски знак «ECORESET А.Д.» е основана през 2010 г. и се занимава основно с обработката на съставни отпадъци, с цел извличане на вторични суровини за използване в промишлеността.

По-специално, целта на компанията е: 

 1. разработване, внедряване и експлоатация на технологии и техники за сепарация:
  1. на материали,
  2. на отпадъци и
  3. на остатъци от процесите за рециклиране на отпадъци с цел възстановяване на метали и други материали.
 2. Събиране, транспортиране, третиране и обезвреждане на отпадъци и други материали.
 3. Възстановяване на метали и неметални материали от процеси на рециклиране на отпадъци или процеси за управление на отпадъци и други материали за собствена сметка или за сметка на трети страни.
 4. Металообработване и обработване на неметални материали.
 5. Внос, износ и търговия (на едро или на дребно) с метални и неметални материали или отпадъци от операции за  управление или рециклиране на отпадъци и други материали, машини и механично оборудване за обработка на горепосочените и свързани с тях изделия.
 6. Предоставянето на услуги (индикативно - консултантски услуги, извършване на проучвания, вземане на проби - обработка на проби, измервания и извличане на статистически данни, извършване на операции за сметка на трети страни [на ишлеме], посредничество при продажби).

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ - ОФИСИ – СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 1: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 2: Локация Аг. Георгиос, Аспропиргос, П.К. 19300

ТЕЛ: +30 210 5584373

FAX: +30 210 5584231

E-mail: contact@ecoreset.gr