EL | EN | BG

ECORESET - Recovery & Separation Techniques S.A.

ПРОДУКТИ

Стоманени изрезки
Желязо

Стоманени изрезки без масла и други примеси

Медни изрезки
Медни изрезки

Медни нелегирани изрезки със съдържание на мед 97%-99%, качество Clove, cocoa или Cobra по ISRI

Алуминиеви изрезки
Алуминиеви изрезки

С чистота най-малко 99,45%, качество Tall по ISRI

Оловни ленти
Оловни ленти

Чисти оловни листове без чужди примеси и други метали, качество Racks по ISRI.

Zorba
Zorba

Фракция от натрошен смесен алуминий с наличие на 2-5% медни сплави и др.

Медни сплави
Медни сплави

Изрезки от широка гама от медни сплави с цинк, калий, алуминий или/ и други метали

КОНТАКТИ

СЕДАЛИЩЕ - ОФИСИ – СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 1: Локация Прари Мустаки, аспропиргос, П.К. 19300

ЗАВОД 2: Локация Аг. Георгиос, Аспропиргос, П.К. 19300

ТЕЛ: +30 210 5584373

FAX: +30 210 5584231

E-mail: contact@ecoreset.gr